Hur bygger vi?

De olika stegen till ert dröm hus

Att bygga ett hus med Dream Home sker genom olika steg. Det gäller att göra val, men det skall gå enkelt och smidigt. Vi har sammanställt stegen enligt nedan:

Val av tomt

Det första man bör tänka på är var huset skall byggas, stadsnärhet, kommunikation, storlek samt kringliggande bebyggelse. Hittar man tomten som passar ens krav så går man till nästa steg.

Val av hus och planlösning

Nu kan du välja ett hus från Dream Home med den planlösning som passar era önskemål. Hittar ni inga hus som matchar era önskemål eller har ni egna planlösningar, då löser vi det på Dream Home och vi kan då boka ett möte för att gå igenom den tänkta planlösningen. Vårt team kommer att ge er råd och svara på era frågor.

 

Val av entreprenadform

Genom Dream Home kan du välja olika entreprenadformer:

ENTREPRENADFORMER

Totalentreprenad
Kontrakt skrivs med Dream Home som bär ansvaret för hela byggprocessen. Den här formen är bekvämast och kräver minst arbetsinsats från dig.

 

Delad entreprenad
Innebär att du som byggherre upphandlar och skriver enskilda kontrakt som reglerar allt från markarbeten till kakelsättning. I denna entreprenadform ansvarar du för samordningen av alla arbeten.

Byggmaterial
Vi på Dream Home kan leverera all material till ett hus valt ifrån vår webbsida. Vi ger självklart garanti på vårt material och du har då större inflytande att välja vem som skall bygga till dig.

Standard och tillval

Under ett möte med någon säljare ifrån Dream Home gås igenom vad som ingår i standardutförande och olika tillval exteriört, interiört samt kök och bad. Är huset byggt online på vår webbsida och val redan gjorts, går det att diskutera med säljaren samt ställa frågor.

När kunden bestämt sig och gjort sina val då är det dags för att skriva på kontrakt.

Kontrakt

När allt är bestämt enligt beskrivningen ovan infinner sig nästa steg, nämligen att skriva ett kontrakt. I kontraktet specificeras priset samt vad som ingår. Tillsammans med säljaren gås husbygget, leveransdeklarationen, uppdragskontraktet, avtalsvillkoren  samt delbetalningsplanen, igenom. I samband med kontraktskrivning erläggs 50.000 kr (14 dagar betalningsvillkor). Kontraktet är bindande för Dream Home och byggherren.

Bygglov

Nu är det dags att lämna in bygglovshandlingar. Dream Home hjälper dig med att ta fram all material som behövs för att ansöka om bygglov. I samband med inlämnande av byggherrens bygglovsansökan betalas en avgift, som varierar mellan olika kommuner.

Normal behandlingstid av ditt bygglov är ca 10-12 veckor och varierar mellan olika byggnadsnämnden. När byggnämnden har fattat beslut om beviljat bygglov får man ett utdrag ur protokollet och ritningar. Därefter följer ett tekniskt samråd för att få en byggstart och under väntetiden rekommenderas att åter gå igenom standard och tillval för att säkerställa sina önskemål.

Slutlig beställning

Sex veckor innan byggstarten måste en slutlig beställning ske. Säljaren från Dream Home kontaktar dig och frågor om några ändringar förekommer. Varför detta måste ske är för att vi behöver ha en slutlig beställning för att göra färdigt ritningar för exempelvis VVS och El.

Nu borde bankfinansen vara ordnad av byggherren och vi på Dream Home kräver i samband med slutbeställningen ett intyg på att du har säkerhet för betalning. Spärrförbindelsen beställs från banken och kan lämnas in till säljaren.

Teknisk samråd och byggstart möte

Byggherren kallas tillsammans med kontrollansvarig till ett tekniskt samråd. Vid mötet övertar den kontrollanvarige ansvaret, genom en kontrollplan, och att byggarbetet skall utföras i enlighet med Plan och bygglagen.

I byggstartsmötet träffas byggherre och byggledare/säljare och där detaljer och tidplan planeras fram till inflyttningsdatum. Under det här mötet får byggherren reda på underentrepenörer som anlitats av oss.

Nu får du dessutom information om när det är senast att göra klart val beträffande tapeter, kakel och klinkers.

Byggstart

Nu börjar Dream Home bygga ditt hus efter ett bestämt datum i samråd med kommunen. Under byggnationstiden kallar byggledare dig kontinuerligt på byggplatsmöte. Arbetet sker enligt förljande:

  1. Platta på mark

  2. Montering av husmoduler

  3. Montering av tak

  4. Takarbete utvändigt och invändigt

  5. Invändigt arbete

 

Betalningar sker i takt med att arbetet görs enligt betalningsplan.

Kontroll besiktning och slutlig besiktning

Besiktning sker av en opartisk besiktningsman som anlitas av byggherren. Nu kontrolleras att arbetet utörs enligt avtalet. När slutbesiktning är gjort, lämnar Dream Home Drift och Skötselanvisning i en pärm innehållande bland annat VVS- och El-ritningar.

Slutsamråd och Slutbevis

När slutbesiktningen är klar, sammanställer kontrollansvarige dokumentationen som lämnas till byggnadsnmnden tillsammans med en begäran om slutsamråd. Byggnadsnämnden kallar till slutsamråd och ett slutbesked utfärdas. Nu innebär detta att ditt hus har byggts enligt Byggnadsnämndens uppställda krav.

Inflyttning

Nu är det dags att flytta in till ditt nya hus. Vid inflyttningsdagen träffar du säljaren från Dream Home kl 08.00 vid entrén. Säljaren går igenom huset samt olika funktioner på bland annat ventilation, vitvaror mm. Du får alla nycklar till huset. Nu hoppas Vi att du har gjort flyttanmälan till din nya postadress.

Policy & Faq

Navigering

DREAM HOME

Vi ser till att få en byggmarknad som är effektiv och hållbar. Vi uppnår detta genom att leverera resultat i allt vi gör samt att vara transparenta.

Tessins Väg 9, 217 58 Malmö

Huvudkontor: 010 - 551 18 82

  • YouTube
  • Instagram

©2020 by Dream Home Sweden Group AB. All rights reserved

@KBstudiomedia