INTEGRITETSPOLICY

Dream Home AB förbinder sig, att under inga omständigheter sälja, vidarebefordra eller på annat sätt lämna ut din e-postadress till någon utomstående organisation när du registrerar den på denna webbplats. Inte heller kan någon annan besökare på hemsidan komma över uppgifter som rör dig. Genom registreringen på webbplatsen ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter i vår databas – samt bekräftar att du tagit del av dessa enkla regler för deltagande.

 

Privacy policy samt Cookies

Enligt PUL (1998:204) räknas de uppgifter som du fyller i här på hemsidan som personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar till oss på Dream Home Sweden Group AB lagras i en kunddatabas och behandlas både manuellt och automatiskt. Dina uppgifter behandlas i syfte att kunna förse dig med den information du efterfrågat eller för att du ska kunna nyttja den tjänsten du begärt. Vi kommer även att behandla uppgifterna i marknadsföringssyfte. Vi säljer inte vidare någon insamlad information till andra företag eller lämnar information till tredje part.

Enligt PUL har du rätt att få upplysning kring vilka uppgifter vi har om dig samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.

De Cookies vi använder har en ändemål att samla in bland annat besöksdata, utvärdera marknadsföringsaktiviteter som i sin tur hjälper oss att se resultatet av dessa aktiviteter.

Det förekommer att vi gör e-postutskick, reklam eller annan marknadsföring. Vi skickar dessutom e-postutskick om du exempelvis bygger ett hus online, beställer katalog eller om Ni vill komma i kontakt med någon säljare.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig eller om du vill rätta felaktiga uppgifter, vänligen maila eller posta en skriftlig begäran till info@dream-home.se eller Dream Home AB, Tessins Väg 9, 217 58 Malmö.

 

Priser och reservationer

Priserna som anges på denna hemsida är inklusive moms. Vi reserverar oss för skriv- och tryckfel på hemsidan samt material. Totalpris för huset som du bygger på Dream Home kan material- och prisjusteras. Slutpris på ett påskrivet köpekontrakt är att betrakta som slutgiltiga. All byggnation är bygglovspliktig och lite anpassningar och ändringar kan förekomma om byggnadsnämnden kräver. Bildmaterial som används på hemsidan kan vara utrustade med material som inte ingår i standardpriset.

Policy & Faq

Navigering

DREAM HOME

Vi ser till att få en byggmarknad som är effektiv och hållbar. Vi uppnår detta genom att leverera resultat i allt vi gör samt att vara transparenta.

Tessins Väg 9, 217 58 Malmö

Huvudkontor: 010 - 551 18 82

  • YouTube
  • Instagram

©2020 by Dream Home Sweden Group AB. All rights reserved

@KBstudiomedia